انواع پاورپوینت ها و تحقیقات آماده در تمام رشته ها و شاخه های علمی و غیرعلمی
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه سوال یا مشکل و یا نیاز به راهنمایی، از طریق تلگرام یا پیامک به شماره همراه زیر اطلاع دهید، ما در سریعترین زمان پاسخگو خواهیم بود: 09141594468

دانلود پاورپوینت اشعه ایکس و مشخصات آن و دستگاه تولید آن - 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت اشعه ایکس و مشخصات آن و دستگاه تولید آن - 26 اسلاید       در طرف ديگر يك صفحه مثل فيلم عكاسي، اشعه ها را ضبط مي كند (نحوه كار مثل دوربين هاي عكاسي است). پزشكان به اين صفحه نگاتيو مي گويند. روي نگاتيو، بافتهاي سخت مثل استخوان به رنگ سفيد و بافتهاي نرم به رنگ سياه ديده مي شوند و پزشكان با بررسي اين نگاتيو محل دقيق و نوع شكستكي استخوان را پيدا مي كنند. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس نوزدهم - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس نوزدهم - 8 اسلاید       جواب جمع ها و تفريق ها را بنويس     در هر رديف كارها را به ترتيبی كه بايد انجام شود، شماره گذاری كن مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس هجدهم - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس هجدهم - 7 اسلاید         مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس هفدهم - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس هفدهم - 7 اسلاید         مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس شانزدهم - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس شانزدهم - 6 اسلاید         مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس پانزدهم - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس پانزدهم - 9 اسلاید       مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس چهاردهم - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس چهاردهم - 9 اسلاید         مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس سیزدهم - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس سیزدهم - 9 اسلاید         مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس دوازدهم - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس دوازدهم - 9 اسلاید         مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس یازدهم - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس یازدهم - 9 اسلاید        مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس دهم - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس دهم - 11 اسلاید        مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس نهم - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس نهم - 9 اسلاید         مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس هشتم - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس هشتم - 11 اسلاید         مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس هفتم - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس هفتم - 10 اسلاید         مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس ششم - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس ششم - 9 اسلاید         مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس پنجم - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس پنجم - 10 اسلاید         مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس چهارم - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی درس چهارم - 12 اسلاید         مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی تم سوم - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی تم سوم - 12 اسلاید         مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه اول ابتدایی مبحث بشمار و بگو - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه اول ابتدایی مبحث بشمار و بگو - 6 اسلاید       تعداد شكل های دسته ی سمت راست را با انگشتان دست راست و تعداد شكل های دسته ی سمت چپ را با انگشتان دست چپ خود نشان بده مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی مبحث بشمار و رنگ کن - 4 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی مبحث بشمار و رنگ کن - 4 اسلاید       مربع هايی را كه نقطه دارند، با رنگ های مناسب رنگ كن تا يك نقّاشی شطرنجی درست شود.         جدول را با شكل مناسب كامل كن. مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی مبحث با ابزار کار کن - 3 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی مبحث با  ابزار کار کن - 3 اسلاید       دسته هايی را كه تعداد شكل هايشان مثل هم است ، با خط كش به هم وصل كن. مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی مبحث بشمار و رنگ کن - 3 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی مبحث بشمار و رنگ کن - 3 اسلاید       به تعداد هر شكل خانه ی مقابل آن را رنگ كن. مناسب برای معلمان و دانش آموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی مبحث بشمار و بگو - 4 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی مبحث بشمار و بگو - 4 اسلاید       انگشتان هر دست چه عددی را نشان می دهد؟ تو هم نشان بده.           رنگ كردن شكل ها را به همان ترتيب ادامه بده. مناسب برای معلمان و دانش اموزان و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت فرایندهای هاي شيميايي - 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت فرایندهای هاي شيميايي - 33 اسلاید       ماشین کاری  شيميايي   CHM بوسيله  تماس  با  يك معرف قوي مواد غيرحلال  شيميايي  كار  را كنترل  ميكند.  يك  پاشش مخصوصmaskants ناميده ميشودكه نواحي از فلزات را كه نبايد حركت كنند محافظت مي كند.پروسه براي توليد پاكتها و محيطهاي مرئي استفاده مي شود و مواد را از قسمتهايي كه وزن نسبتا بالايي دارند ،حركت ميدهد. CHM شامل قسمت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت منحنی های بقای سلول - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت منحنی های بقای سلول - 31 اسلاید       یک منحنی بقا رابطه ی بین دز تشعشع و نسبت بقای سلول ها را توصیف می کند. ü سلول های متمایز مانند سلول های عصب وعضله مرگ سلول: توانایی کاری یا اجرایی üسلول های بنیادین سیستم خونساز یا پوشش روده ای: از دست دادن قابلیت تقسیم سلولی به طور نامحدود  مرگ سلول اهمیت ویژه ای در پرتو درمانی تومورها دارد. برای ریشه کن کردن یک تومور تنها لازم است سلول ها به مفهومی کشته شون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت علت های کمبود آب - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت علت های کمبود آب - 6 اسلاید   1- افزایش دمای زمین و کم شدن بارش های جوی 2- رشد جمعیت 3- تلف شدن آب به صورت تبخیر آبیاری ها و کشاورزی برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت معرفی و روش های تولید نانو و کامپوزیت های پلیمری - 22 اسلاید

دانلود پاورپوینت معرفی و روش های تولید نانو و کامپوزیت های پلیمری - 22 اسلاید       •اخيرا جنرال موتورز تهيه اولين قطعات نانوكامپوزيت پلي اولفيني(PO- خاك رس) را كه حاوي تنها 5/2 درصد پرکننده معدني است، گزارش كرده است. اين محصول از لحاظ سفتي معادل اولفين گرمانرم حاوي ده برابر پركننده تالك است و موجب 20 درصد صرفه جويي در وزن ميشود. اين قطعات در صفحه هاي بدنه خارجي استيشنهاي مدل2002 استفاده شده است. برآورد شده كه استفاده گسترده نانوكامپوزيت ها در خودروها تن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت باران اسیدی - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت باران اسیدی - 17 اسلاید       گازها و بخارهایی که از دستگاههای دارای سوخت فیلی وارد هوا می‌شوند، در هوا خیلی ببالا نمی‌روند و در صورت عدم ترکیب با آب، به صورت گرد و غبار اسیدی در می‌آیند. گرد و غبار اسیدی ضمن فرود آمدن بر زمین به نمای ساختمان‌ها و بناهای سنگی می‌چسبد و موجب فرسایش آنها و کاهش عمر مفید آنها می‌گردد. گرد و غبار اسیدی حتی به چرم، کاغذ و لباس نیز آسیب می‌رسان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت سنتز جواهرات - 50 اسلاید

دانلود پاورپوینت سنتز جواهرات - 50 اسلاید       §سعی در ساخت مواد مصنوعی با كیفیت مطلوب، سرانجام سبب شد كه شركت جنرال الكتریك در فوریه ۱۹۵۵ اولین الماس مصنوعی را كه البته فاقد ارزش جواهری بود بسازد. رشد این صنعت در سالهای اخیر منجربه تولید كانیهای مصنوعی شده كه تنها از طریق بررسی‌های دقیق فیزیكوشیمیایی از انواع طبیعی قابل شناسایی هستند. البته باید توجه نمود كه سنگهای مصنوعی و بدلی را جواهر نمی‌توان نامید. در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت طیف بینی جذب و نشر و فلوئورسانس اتمی - 54 اسلاید

دانلود پاورپوینت طیف بینی جذب و نشر و فلوئورسانس اتمی - 54 اسلاید       •در محیط های گازی داغ ، اتم های سدیم قادرند تابش با طول موج های مشخصه گذار های الکترونی از حالت s3 به حالت های برانگیخته بالاتر   را جذب کنند .   •مثلا به طور تجربی پیک های جذبی تیزی در 5890 ، 5896 ، 3302 . 3303 آنگستروم مشاهده می شود . برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت بررسی خصوصیات دستگاه ایکس آر اف - 48 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی خصوصیات دستگاه ایکس آر اف - 48 اسلاید       XRF دستگاهي است براي اندازه گيري طول موج و شدت امواج فلورسانس ساطع شده از اتمهاي مختلف در نمونه كه نتيجه آن شناسايي نوع و ميزان عناصر ماده مي باشد. دستگاه XRF كاربرد وسيعي در بسياري از علوم دارد و امروزه بعلت پيشرفتهاي شگرف در اين زمينه بصورت يكي از وسايل ضروري در آزمايشگاههاي تحقيقاتي در آمده است. XRF با سرعت عمل بسيار زياد قادر است عناصر بسياري را بصورت كيفي و كمّي مورد آنال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت استفاده از آنالوگ در آموزش شیمی - 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت استفاده از آنالوگ در آموزش شیمی - 26 اسلاید       žآنالوگ انتقال مجموعه اي از ارتباط ها از فرايندي آشنا به مفهومي نا آشناتر ž žآنالوگ مقایسه اي ميان دو بُعد از دانش است، یکی آشنا و دیگری ناآشنا. بُعد آشنا به جنبه ی آنالوگ و بُعدی که بايد ياد گرفته شود معمولا هدف (Target) نام برده می شود. ž žشباهت نسبی ميان جنبه های مشابه دو چیز که بر اساس آن می توان آن دو را با هم مقایسه کرد، در آنالوگ ديده مي شود. ž žآنالوگ، قیاس تجربه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت جذب دی اکسید کربن - 54 اسلاید

دانلود پاورپوینت جذب دی اکسید کربن - 54 اسلاید       کربن دی اکسید جزء گازهای گلخانه ای محسوب می شود لذا باید از میزان انتشار آن در جو کاسته شود. تکنیک های مختلفی برای جذب کربن دی اکسید را می توان به کار برد، که جذب ماده، جذب سطحی، غشائی و ترکیب کاربردهای هم پوشایی این تکنیک ها از آن جمله اند. محلول های آمین آبی نیز از روشهای موثری به شمار می آیند اما اشکالاتی مهم و جدی نیز در استفاده از آنها وجود دارد. برای مثال، از دست دادن ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت تحلیل پوششی داده‌ها - 22 اسلاید

دانلود پاورپوینت تحلیل پوششی داده‌ها - 22 اسلاید       به واحدهایی تصمیم‌گیرنده‌ای که کارایی نسبی آن‌ها برابر با یک می‌باشد، واحدهای کارا می‌گویند.(در واقع این واحدها بزرگترین مقدار کارایی را در جامعه دارند). به واحدهایی که کارایی نسبی آن‌ها کوچک‌تر از یک می‌باشد واحدهای ناکارا می‌گویند. (از این جهت که واحدهای دیگری با کارایی مطلق بالاتر وجود دارند) برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها - 15 اسلاید         برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت هندسه ي محاسباتي - 57 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه ي محاسباتي - 57 اسلاید       üدر قسمت قبل تمام نقاط مشترک نیم صفحه ها یافت شد درحالیکه در بسیاری از مسائل از جمله مسئله ریخته گری یافتن یک جواب کافیست، پس احتمالا می توان به دنبال الگوریتم سریعتری بود. üيافتن يك جواب براي يك مجموعه از معادلات، ارتباط نزديكي با  مسئله شناخته شده درoperations research كه linear optimization و يا  linear programming ناميده مي شود، دارد. با اين تفاوت كه د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت آناليز واريانس - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت آناليز واريانس - 37 اسلاید       •اگر در تحلیل واریانس فرضیه صفر رد شود، باید بین همه زوج های میانگین ها آزمون هایی انجام شود تا معلوم گردد کدام یک با هم اختلاف معنا دار دارند. با توجه به فرضیات تحلیل واریانس یک طرفه اگر فرضیه H0 رد شود، حداقل دو میانگین با هم اختلاف معنا دار خواهند داشت برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس - 24 اسلاید       ¢یکی از اصلی ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختار داده های پیچیده و یکی از روش های نو برای بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تاثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان می دهد. از طریق این روش می توان قابل قبول بودن مدل های نظری را در جامعه های خاص با استفاده از داده های همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود. &c ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی اول دبیرستان مبحث اتحادها - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی اول دبیرستان مبحث اتحادها - 32 اسلاید       اگر دو عبارت جبری ،به گونه ای باشند که به ازای هر مقداری برای متغیرهایشان، مقدارهای یکسانی داشته باشند،عبارت حاصل از تساوی بین آنها را اتحاد می نامند. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه سوم راهنمایی مبحث اعداد طبیعی - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه سوم راهنمایی مبحث اعداد طبیعی - 14 اسلاید       §اعداد طبیعی برای شمارش بکار می روند. §مجموعه ی اعداد طبیعی از عدد یک شروع شده  و تا بی نهایت ادامه دارد. §این مجموعه با نمادN  نمایش داده می شود. § § §کوچکترین عضومجموعه اعداد طبیعی(عضو ابتدا): عدد یک §بزرگترین عضومجموعه اعداد طبیعی(عضو انتها):  تعریف نشده برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت حسابداری - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت حسابداری - 10 اسلاید       nحسابداری: فن ثبت ، تلخیص و طبقه بندی فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از انجام بررسیها می باشد . nهزینه :هزینه عبارت است از منابع مصرف شده یا از دست داده شده در اثر عملیات واحد ، برای ایجاد درآمد و تحصیل سود . nهزینه یابی: طبقه بندی و تسهیم درست هزینه ها به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوطه ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته علوم انساني - 35 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته علوم انساني - 35 اسلاید       •دراين پروژه ما به بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني درسطح شهرستان كرده ايم كه اين بررسي و مقايسه درغالب چند جدول فراواني و نمودار تقديم شما گرديده است دراين پروژه به بررسي معدل دانش آموزن :براي ورود به رشته انساني معدل دانش آموزان درسال دوم دبيرستان مشوق اين دانش آموزان و اينكه چه رشته اي اولين اولويت بوده اگر رشته تحصيل دهنده دراي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت پراش اشعه ایکس - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت پراش اشعه ایکس - 14 اسلاید       •براي مطالعه بلور شناسي توسط اشعه ايکس روشهاي استاندارد متنوعی وجود دارند که در اين ميان روش پودر از همه رايجتر است. در روش پودری مواد  بصورت بلورهاي کوچکي به ابعاد میکرو متر يا کمتر خرده شده استفاده می شود. •در اين روش ، پودر مواد کریستالی را تهیه کرده در مسیر اشعه ایکس قرار می دهند و زاویه بین امتداد اشعه با امتداد بازتاب تفرق که θ2 می باشد قابل اندازه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش - 60 اسلاید

دانلود پاورپوینت گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش - 60 اسلاید       پرتو و اثر آن در گندزدایی ‏یکیی از عوامل فیزیکی شناخته شده که بر میکروب ها اثر زیان آور دارد انرژی تابشی می باشد. انوتع اشعه را به سه گروه اصلی می‌توان تقسیم نمود: ذره ای - الکترومغناطیسی و اکوستیک. جریان اتم‌ها، الکترون ها و پروتون‌ها مثال‌هایی از اشعه ذره ای هستند. اشعه الکترومغناطیسی مشتمل بر طیف وسیعی از تابش‌ها می باشدکه از امواج وادیویی با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت شکست نور - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت شکست نور - 25 اسلاید       شكست نور قوانین شكست نور ضریب شكست عمق ظاهری و عمق واقعی رابطه بین سرعت نور و ضریب شكست اصل فرما زاویه حد بازتابش کلی منشور ( انحراف-پاشیدگی – بازتاب برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(7):