انواع پاورپوینت ها و تحقیقات آماده در تمام رشته ها و شاخه های علمی و غیرعلمی

محبوبترین محصولات

دانلود پاورپوینت تابع - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت تابع - 23 اسلاید       اگر در یک تابع جای مولفه های اول و دوم را عوض کنیم وارون ان تابع بدست می اید که ممکن است تابع باشد یا نباشد.   حال اگر این وارون تابع خود نیز تابع باشد تابع وارون گفته میشود و با نماد  f  انرا نمایش می دهند. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت توان - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت توان - 14 اسلاید       مهم‌ ترین خاصیت توان با نماهای صحیح عبارتست از: که از آن می ‌توان عبارات زیر را نتیجه گرفت: از آنجایی که جمع و ضرب خاصیت جابجایی دارند  (برای مثال                                    &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت الگوريتم غربال - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت الگوريتم غربال - 7 اسلاید         برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت روش عناصر محدود غیرخطی - 65 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش عناصر محدود غیرخطی - 65 اسلاید       üکلیه انتگرال ها روی حجم اولیه (Original Volume) عناصر محدود انجام شده فرض شده است.   üماتریس کرنش-تغییرمکان B هر عنصر ثابت و مستقل از تغییرمکان های عنصر است.   üفرض مصالح الاستیک خطی دلالت بر استفاده از ماتریس تنش-کرنش ثابت C دارد.   ü فرض ثابت و دست نخورده باقی ماندن شرایط مرزی در به کارگیری روابط قیدی (Constraint Relations) ثابت انعک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت همبستگی و نحوه اجرای آن در spss - سی و دو اسلاید

دانلود پاورپوینت همبستگی و نحوه اجرای آن  در spss - سی و دو اسلاید         وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرها را می توان در نموداری بنام پراکنش نمایش دادهرچه قدر نقاط در امتداد یک خط و به یکدیگر نزدیک تر باشند رابطه قوی تری بین دو متغیر است و برعکس . برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت میانه در آمار - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت میانه در آمار - 14 اسلاید         •میانه را بانماد ME نمایش داده و نشان دهنده مرز 50 درصد اطلاعات خواهد بود . میانه مشاهدات جامعه را به دو دسته تقریباً مساوی تقسیم می نماید . نصب متغیر ها مساوی یا کوچکتر از میانه بوده در حالی که نصف دیگر مساوی و یا بزرگتر از میانه می باشد . برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی سوم راهنمایی مبحث اعداد طبیعی - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی سوم راهنمایی مبحث اعداد طبیعی - 14 اسلاید     §اعداد طبیعی برای شمارش بکار می روند. §مجموعه ی اعداد طبیعی از عدد یک شروع شده  و تا بی نهایت ادامه دارد. §این مجموعه با نمادN  نمایش داده می شود. § § §کوچکترین عضومجموعه اعداد طبیعی(عضو ابتدا): عدد یک §بزرگترین عضومجموعه اعداد طبیعی(عضو انتها):  تعریف نشده برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت اتحاد - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت اتحاد - 14 اسلاید     اتجاد مربع دو جمله ای      ( اثبات )    ( اثبات )                     اتحاد مزدوج     ( اثبات )            اتحاد جمله مشترک   اتحاد مربع سه جمله ای    ( ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاریخچه ریاضیات - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاریخچه ریاضیات - 23 اسلاید       آغاز مردم بابل سومر ومصر فقط شمارش اعداد را می دانستند اما از جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بی اطلاع بودند تا این که نخست جمع را فرا گرفتند اما از ضرب اطلاعی نداشتند و واضح است کهاگر کسی می خواست یک عدد پنج رقمی را در عدد هفت رقمی ضرب کند لازم بود که هر بار تعداد مراتب آن ها را جمع بزند . کم کم ضرب آنگاه تفریق و تقسیم را یاد گرفتند اما باز اعداد کسری را نمی دانستند تا این که برای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مساحت - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت مساحت - 31 اسلاید       مساحت هر خط شکسته مسدود ( به شرطی که هيچ دو قطعه ای از آن همديگر را قطع نکنند ) ناحيه محدودی از صفحه را در بر می گيرد . اين ناحيه از صفحه را سطح محدود به آن خط شکسته مسدود می نامند که آن را به اختصار سطح چند ضلعی يا مساحت چند ضلعی می گويند.   برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت زیبایی ریاضیات - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت زیبایی ریاضیات - 12 اسلاید       از نقطه نظر ریاضی: چه چیزی معادل 100% است؟ 100٪ به چه معنی است؟ چگونه می توان به 100% دست یافت؟ و بلاخره 100% در زندگی چیست؟ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت نامساوي ها و کاربردهاي آن - 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت نامساوي ها و کاربردهاي آن - 13 اسلاید       اثبات : فرض مي کنيم  x , y, z دو به دو متمايز  باشند. ابتدا  نشان  ميدهيم که z نمي تواند حداقل يا حداکثر مقدار در بين  اعداد x , y, z  داشته باشد. به عنوان مثال  z > x > y در اين صورت داريم :     که تناقض  با فرض                   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب رياضی عمومی دو - 483 اسلاید

دانلود پاورپوینت کتاب رياضی عمومی دو - 483 اسلاید     فصل اول: دنباله وسری که شامل 86 اسلاید می باشد فصل دوم: هندسه تحلیلی که شامل 100 اسلاید می باشد فصل سوم: جبر خطی که شامل147 اسلاید می باشد.   فصل چهارم: رویه ها و دیگر دستگاههای مختصات که شامل 42 اسلاید می باشد.   فصل پنجم: توابع برداری یک متغیره که شامل 104 اسلاید می باشد. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ارزیابی فرضیه ها - 36 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارزیابی فرضیه ها - 36 اسلاید       lیک الگوریتم یادگیری با استفاده از داده های آموزشی فرضیه ای را بوجود میآورد . قبل از استفاده از این فرضیه ممکن است که لازم شود تا دقت این فرضیه مورد ارزیابی قرار گیرد. l l l lاینکار از دو جهت اهمیت دارد: .1دقت  فرضیه را برای مثالهای نادیده حدس بزنیم. .2گاهی اوقات ارزیابی فرضیه جزئی از الگوریتم یادگیری است: مثل  حرس کردن درخت تصمیم. برای دانلود کل پاورپوینت از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی یک - 152اسلاید

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی یک - 152اسلاید       nبرخي از جامدات آلي در دماي ذوب شدن يا پيش از آن براثر گرما تجزيه مي شوند. n در اين صورت مي توان به جاي نقطه ذوب دماي تجزيه را به عنوان يك خاصيت فيزيكي مورد استفاده قرار داد.  بعضي از مواد فشار بخار بالايي دارند، به طوري كه در نقطه ذوب خود يا پيش از آن تصعيد مي شوند برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم و فناوری نانو - 35 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم و فناوری نانو - 35 اسلاید       توانايي کارکردن در مقياس 1 تا 100 نانومتر با هدف دستکاري در چگونگي قرار گرفتن اتم ها و مولکول ها و ساخت مواد جديد با خواص جديد برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت نانو ساختارها - 64 اسلاید

دانلود پاورپوینت نانو ساختارها - 64 اسلاید       vنانوفناوری : علم طراحی، ساخت و استفاده از مواد نانوساختار است.  مواد نانوساختار به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت و بهبود یافته مورد توجه قرار گرفته اند برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فناوری نانو - 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت فناوری نانو - 33 اسلاید       نانوفناوري در تعريف بسيار ساده، يعني تکنولوژي هايي که در ابعاد نانومتر عمل مي کنند. نانومتر واحد اندازه گيري است و برابر با 9^10 يک ميلياردم متر يا متر است. اندازه اتم ها و مولکول ها در اين محدوده قرار دارد. نانوفناوري که از دو کلمه «نانو» و «فناوري» تشکيل شده است به معناي توسعه، ساخت، طراحي و استفاده از محصولاتي است که اندازه آنها يك تا صد نانومتر قرار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مباني تقويم هجري شمسي - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت مباني تقويم هجري شمسي - 20 اسلاید       nلحظه عبور خورشيد از اعتدال بهاري محاسبه مي‌شود nلحظه اذان ظهر نصف‌النهار استاندارد ايران تعيين مي‌شود (همان روز) nروزي كه اعتدال بهاري در آن واقع شده به شرطي روز اول سال نو است كه، اعتدال پيش از اذان باشد nدرغير اين صورت فرداي آن روز شروع سال نو است و خود آن روز، روز پاياني سال تمام شده است برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت دستگاه ایمنی - 45 اسلاید

دانلود پاورپوینت دستگاه ایمنی - 45 اسلاید       باکتریهای بومی سطح پوست می‌توانند از طریق رقابت بر سر مواد غذایی ، تغییر شرایط محیطی مانند PH و ترشح ترکیبات متابولیسمی ویژه با میکروارگانیسم‌های بیماریزا مقابله کرده و از رشد آنها جلوگیری کنند. مثلا لاکتو با‌سیل‌ها که معمولا در مهبل افراد بالغ یافت می‌شوند، مولد اسید لاکتیک هستند این امر موجب کاهش PH مهبل تا حدود 4 و 4.5 می‌شود که برای اکثر میکرو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت گیاه جینکو بیلوبا - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت گیاه جینکو بیلوبا - 17 اسلاید       عصاره این گیاه توانایی تغییر انتقال پیام عصبی و محافظت از اعصاب را دارد.    مهار انسداد و فعالیت بیش ازحد راههای هوایی ،بهبود انقباض عضلات قلبی و جریان خون عروق کرونر،خواص انتی اکسیدانی ،مهار تجمعی پلاکتی ،بهبود اکسیژن رسانی به مغز ،خنثی کردن رادیکال های آزاد که باعث حفاظت اکسیداتیو از لیپو پروتئی ها وسلول های مغزی می شود،مهار استیل کولین استراز ،گشادی عروق با تحریک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت تأثیر فیتو کمیکالهای موجود در میوه و سبزی بر روی سلامتی و نقش محرکهای پس از برداشت - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت تأثیر فیتو کمیکالهای موجود در میوه و سبزی بر روی سلامتی و نقش محرکهای پس از برداشت - 19 اسلاید     اثرات محرکهای پس از برداشت روی فیتوکمیکالها : کاربرد محرکهای پس از برداشت می تواند در متابولیسم ثانویه گیاهان تغییر بیاندازد. رفتارهای محرکها محتوای مواد شیمیایی گیاهی را افزایش می دهد و شامل محرکهای فیزیکی و شیمیایی می باشد برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت خزندگان و دایناسور ها - 45 اسلاید

دانلود پاورپوینت خزندگان و دایناسور ها - 45 اسلاید       دایناسور ها گروهی از خزندگان ماقبل تاریخ هستند که در بازه زمانی حدود 225 تا 65 میلیون سال قبل فرمانروایان بی چون و چرای زمین بودند. دایناسورها به چندین شاخه و گروه طبقه بندی می شوند که هرکدام دارای ویژگی های منحصر به فرد و شگفت انگیزی می باشند.بسیاری از دیرین شناسان، جد اولیه همه دایناسور ها را خزنده کوچکی به نام یوپار کریا می دانند. این خزنده که در اوایل دوره تریاسیک (225 میل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت رشد و نمو گیاه - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت رشد و نمو گیاه - 30 اسلاید       نمو: تولید مثل و ظهور اندامهای زایشی برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت سلول - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت سلول - 8 اسلاید       •ساختمان بافت شناسی سیتوپلاسم: 1- غشاء سلولی یا غشاء سیتوپلاسمی: Plasma membrane پرده نازکی است که محوده سلول را از هم جدا می کند و شامل دو فسفولیپیدی است که بخشهای پروتئینی (پروتئینهای کامل یا انتگرالIntegral  و پروتئینهای محیطی Peripheral) و بخشهای قندی (پلی ساکاریدی و الیگوساکاریدی) نیز در آن مشاهده می شوند. Glycocalyx=cell coat در سطح خارج غشاء سلول بسیاری از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک کنترل فیدبک - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک کنترل فیدبک - 40 اسلاید       •دو ایده در کنترل تعادل: • •1- CNS تعادل را به صورت فیدبک با تولید نیروهای اصلاح کننده ماهیچه ای، در پاسخ خودکار به انحراف از وضعیت تعادلی کنترل می کند. • 2- تصحیحات پیش بینی کننده فید فوروارد نیز برای حفظ تعادل حالت ایستاده مورد نیاز است برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت هوازدگی - 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت هوازدگی - 33 اسلاید       uهوازدگی، روند در هم شکستن سنگ ها، خاک و کانی ها است. مواد مصنوعی نیز به خوبی این موارد به وسیله تماس با هواکره، زیوگان (همه زندگان یک جا که زیست کره را می سازند) و آب ها دچار هوازدگی می شوند. فرآیند هوازدگی«بدون حرکت» است و به هیچ وجه نباید با فرسایش اشتباه گرفته شود؛ زیرا در فرسایش ، سنگ ها و کانی ها به وسیله عواملی همچون آب، یخ، برف، باد، امواج و گرانش جا به جا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت زونا - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت زونا - 21 اسلاید       ویروس هرپس زوستر که اغلب آن را به زونا می شناسند به آن در پزشکی واریسلا زوستر می گویند که باعامل آبله مرغان یکی می باشد.زونا به آبله مرغان بالغین شهرت دارد. ویروس "واریسلازوستر" جزء خانواده ویروس ‌های "هرپس" كه تبخال را ایجاد می ‌كند است، لغت زوستر به معنی تسمه یا كمربند است برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت حیوانات ترا ریخته - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت حیوانات ترا ریخته - 25 اسلاید       اهمیت اقتصادی طبق آمارهای رسمی سهم بخش کشاورزی از تولید نا خالص ملی حدود 25 درصد است که از این میزان 45 درصد آن مربوط به دامپروری است. (حدود 11% از تولید ناخالص ملی) و تقریباً حدود 3 میلیون نفر مستقیماً به امر دامپروری در کشور اشتغال دارند. حدود 8 میلیون رأس گاو، 70 تا 80 میلیون رأس گوسفند و بز و چندین برابر آنها نیز طیور و ماکیان و آبزیان در کشور وجود دارندکه رقم قابل توجهی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ستاره دریایی - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت ستاره دریایی - 7 اسلاید       ستاره دریایی در بستر دریا ها در سرتاسر جهان به ویژه در اب های گرم اقیانوس های هند و آرام یافت می شود . اگر چه ستاره های دریایی به شکل ستاره هستند اما ماهی نیستند آن ها سر ومغز ندارند تمام چیزی که آن ها دارند پنج بازو و یا بیشتر یک بدن در مرکز ویک دهان است برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مورفولوژی ریشه - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت مورفولوژی ریشه - 12 اسلاید       1- تثبيت گياه در خاك 2- جذب آب و املاح 3- انتقال مواد 4- ذخيره مواد انواع ریشه از نظر منشا: 1) ریشه های حقیقی (True Root): ریشه هایی که از رشد ریشه چه جنینی منشا گرفته اند. 2) ریشه نابجا (Adventitious Root): اگر ریشه ظاهر شده در گیاه ، حاصل از رشد ریشه‌چه گیاهک نبوده ، یا روی اندامهای دیگر نظیر ساقه ، برگ ، لپه‌ها و حتی پوشش گل پیدا شود، آن را ریشه نابجا می&z ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت گیاهان عجیب - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت گیاهان عجیب - 20 اسلاید       •گیاهان برای حفظ بقای خود، مجبور به سازگار شدن با محیط اطرافشان هستند. برخی از گیاهان عادت رشد، شکل و اندازه متفاوتی دارند. •ما برای یافتن گیاهان عجیب به سراسر دنیا سفری می کنیم و نمونه هایی از این گیاهان را به شما معرفی می کنیم. •گیاهان عجیبی که دنبالشان هستیم عبارتند از: •گوشت خوار ها، گیاهان متحرک، گیاهانی که در حالت خشکیده نیز زنده اند، گیاهان خفه کن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت بکرزایی و لقاح در زنبور عسل - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت بکرزایی و لقاح در زنبور عسل - 20 اسلاید       —در چندین گونه از حشرات بکرزایی از نوع اختیاری می باشد و تخمک های بارور نشده تنها یک جنس را به وجود می آورند و جنس دیگر از تخم های لقاح یافته به وجود می آید. به عنوان مثال در زنبور عسل همیشه جنس نر از طریق بکرزایی و جنس ماده از طریق جنسی به وجود می آید و تنها بر اساس میزان تغذیه، لارو به ملکه (بالغ از نظر جنسی) و کارگر (نابالغ از نظر جنسی) تبدیل می گردد برای دانلود کل پاورپوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت کاغذ پی اچ - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت کاغذ پی اچ - 10 اسلاید       درجه بندی کاغذ پی اچ به این صورت است:درجه بندی آن از 0 تا 14 است.از از 0 تا 7 ماده ی اسید را نشان می دهد و ماده ی اسیدی  هرچه به صفر نزدیک تر باشد اسید آن قوی تر است و هر چه به هفت نزدیک تر باشد اسید آن ضعیف تر است.عدد 7 نشان دهنده ی  ماده ی خنثی است مانند آب خالص برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت تولیدمثل - 68 اسلاید

دانلود پاورپوینت تولیدمثل - 68 اسلاید       در ميان ويژگيهايي كه جانداران را از موجودات بي جان متمايز مي كند،‌شايد توليد مثل مهم ترين آنها باشد. زيرا در بين آثار حيات مختلف،‌مانند تغذيه، تنفس و حركت و ....هيچكدام به اندازه ي توليد مثل تفاوت موجودات زنده و غيرزنده را نشان نمي دهد. شما ويروس ها را به عنوان گروهي كه درمرز ميان موجودات بي جان و جاندار قرار دارند مي شناسيد. ويروس ها نيز به نوعي توليد مثل مي كنند. گ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت تغذیه و گوارش - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت تغذیه و گوارش - 15 اسلاید       بلع انتقال لقمه غذایی جویده شده از دهان به معده است که به وسیله مرکز عصبی آن انجام می شود.غذاپس از جویده شدن با بالاآمدن زبان وچسبیدن به کام،بسوی گلو رانده می شود و گیرنده های  مکانیکی دیواره گلو را تحریک و انعکاس بلع را ایجادمی کند.در هنگام بلع زبان کوچک به سمت بالا می رود  و دهانه راه بینی را می بندد.راه نای نیز با بالا آمدن حنجره وپایین رفتن اپی گلوت بسته وغذا وار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت سیستم عصبی - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیستم عصبی - 10 اسلاید       دستگاه عصبی را از دیدگاه کالبدشناختی به دو بخش تقسیم می‌نمایند، که عبارت‌اند از: دستگاه عصبی مرکزی: از مغز و نخاع تشکیل گردیده‌است.   دستگاه عصبی محیطی: از۱۲ جفت رشته‌های عصبی مغزی و ۳۱ جفت عصب نخاعی برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی - 19 اسلاید       —تنه سلول عصبي را سوما Soma يا پريكاريون Perikarion  مي نامند. —زوائد ظريف و منشعب نورون كه عمل انتقال پيام (عمل آوران) به سوي جسم سلولي را به عهده دارند را دندريت مي نامند. —زائده منفردي كه پيام را از سوما به سوي محيط  منتقل مي كند آكسون ناميده مي شود. —در داخل سوما و دندريتها اجسام بنفش (اجسام نيسل Nissl’s Bodies) وجود دارد كه همان شبكه آندوپلاسمي دانه دار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فيزيولوژي قلب و دستگاه گردش خون - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت فيزيولوژي قلب و دستگاه گردش خون - 37 اسلاید         قلب يك عنصر تو خالي مخروطي شكل تخصص يافته مي باشد كه در پشت تنه استرنوم و غضروف هاي دنده اي واقع شده است نسبت به خط وسط 1/3 و در سمت راست و 2/3 ان در سمت چپ است قاعده آن متمايل راست بالا وعقب است رأس آن در پايين و متمايل به چپ و جلو است اندازه هاي متوسط قلب بالغي در حدود دوازده سانتي متر طول و 8 – 9 سانتي متر عرض و درمهمترين قسمت 6 سانتي متر ضخامت قدامي خلفي آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت نانو کامپوزیت ها - 68 اسلاید

دانلود پاورپوینت نانو کامپوزیت ها - 68 اسلاید         § با ترکیب کاه و گل ترکیبی حاصل می شود که هم از کاه و هم از گل قوی تر است. § چوب مثال خوبي از يك كامپوزيت طبيعي است كه تركيبي از الياف و چسب      مي باشد . § § بتن و فولاد تركيب مي شوند تا بتن مسلح را ايجاد كنند. § § تاير لاستيكي تركيبي از مخلوط لاستيك و تقويت كننده اي نظير فولاد ، آراميد يا نايلون می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پائرپوینت کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست وانرژی های نو - 61 اسلاید

دانلود پائرپوینت کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست وانرژی های نو - 61 اسلاید              توسع ه تحقيقات و فناوري در سطوح اتمي، مولكولي و ماكرومولكولي با طول تقريبي از 1 تا 100 نانومتر، به منظور فراهم آوردن شناخت اصولي از پديده ها و مواد در مقياس نانو و با هدف ايجاد و استفاد ه از ساختارها، قطعات و سيستم هايي كه به خاطر انداز ه كوچك و يا متوسط خود داراي خواص و عملكردهاي جديدي هستند. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت منشا حیات - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت منشا حیات - 15 اسلاید         منظور از پیدایش دفعی یا خلق‌الساعه حیات آن است که موجودات زنده می‌توانند به صورت یکباره یا دفعتا از محیط غیر زنده نشات بگیرند. این فرضیه در یونان قدیم رواج گسترده داشته، ارسطو فیلسوف و دانشمند برجسته قرن سوم قبل از میلاد از معتقدین این نظریه بوده است. در میان ملل اروپایی تا اواخر قرن 18 نه تنها در میان عوام بلکه دانشمندان ، معتقدین به این نظریه اکثریت قاطع داش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت زیست شناسی دستگاه عصبی - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی دستگاه عصبی - 9 اسلاید       دستگاه عصبی یا سیستم عصبی یا سامانهٔ عصبی  (Nervous System) در بدن جانوران به هماهنگی فعالیت‌های ماهیچه‌ها پرداخته، اندام گوناگون را تحت نظارت درآورده، و ایجاد و توقّف ورودی‌های مربوط به حواس مختلف را باعث می‌شود. وظیفه کنترل اعمال بدن بر عهدهٔ دو سامانهٔ عصبی و غده‌ای درونی می‌باشد، که ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت میوز-30 اسلاید

دانلود پاورپوینت میوز-30 اسلاید       üسلول های دختر حاوی نیمی از تعداد کروموزوم های سلول اصلی است. üتولید گامت (تخمک و اسپرم) üدر بیضه های مردان رخ می دهد. (اسپرماتوژنز) üدرتخمدان زنان رخ می دهد. (اووژنز) ü برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی - 22 اسلاید

دانلود پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی - 22 اسلاید       •از نظر ساختار بدن به دو گروه تقسیم می شوند –باله دار(که شامل تمامی ماهیهای پرورشی است) –صدف دار(شامل تمامی انواع سخت پوستان ونرمتنان است) •انواع ماهیهای پرورشی جزء باله داران پرورشی، و انواع میگو، خرچنگ، صدفهای خوراکی،، حلزونها و ...از نظر تقسیم بندی تجارتی جزء ماهیهای صدف دار هستند برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(8):